Miljöcertifiera Täby!

Varför har inte Täby kommun blivit miljöcertifierat? Allt fler svenska kommuner skaffar sig ett miljöledningssystem som underlättar det kommunala miljöarbetet. De certifieras därefter enligt standarden ISO 14001. Vår grannkommun Vallentuna är till exempel certifierat sedan förra året. Men inte Täby. Det finns massor av fördelar; certifieringsarbetet ger effektivare användning av energi och avfallshantering – och lägre kostnader. Miljöarbetet systematiseras och dokumenteras, vilket ger ordning och reda. Ordning och reda skapar förtroende.

Agneta Lundahl Dahlström, kommunalråd (S)

facebook Twitter Email