Politiska rosor till Täbybor på Alla Hjärtans Dag

Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman, våra kommunalråd (s) i opposition, delade ut rosor och pratade politik med Täbyborna på Alla Hjärtans Dag.
  • Alla barn ska få gå i förskola

Det betyder en enhetlig förskolepeng för alla barn oavsett vistelsetid. Med stärkta medel kan god pedagogisk verksamhet bedrivas.

  • Vartenda skolbarn ska bli sedd  

Det innebär att fler lärarassistenter avlastar. De frigör tid för lärarna så att dessa kan fokusera på undervisningen.

  • Inga barnfamiljer ska vräkas i Täby

De som mottagits som flyktingar med barn, ska få chans till integrering under fem år. De ska inte tvingas flytta efter två år, som nu sker.

  • Ingen utlokalisering av äldre Täbybor    

Alla Täbybor som är i behov av äldreboenden ska kunna bo kvar i kommunen. Därför vill vi att 50 procent av boendena ska vara i egen regi.

  • Tillgång till kultur, oavsett bakgrund och plånbok

Deltagaravgiften i kulturskolan ska sänkas med minst 50 procent. Barn- och ungdomsidrott ska ha nolltaxa i kommunens lokaler.

  • Ett ständigt barnperspektiv  

Täbys nya områden ska erbjuda varierat boende; hyresrätt, radhus, bostadsrätt, kollektivhus – ett barnvänligt Täby är bra för alla invånare.

  • Röd politik mot gröna mål   

Täby har mycket kvar att göra inom klimat- och miljöpolitiken; solceller, gröna tak, förbättrad kollektivtrafik, minskat bilåkande…

facebook Twitter Email