Välfärd är trygghet

Vi vill ha fler fältare åt ungdomar och värna Kvinnojouren

Täby är en trygg kommun. Så vill vi fortsätta att ha det.

Tidigare fanns fältassistenter på skolor, fritidsgårdar och i nattvandringar. De var en trygghet för ungdomarna som var ute på kvällarna. Idag arbetar fritidsassistenter med förebyggande arbete på dagtid, medan nattvandringen organiseras av föreningar. “Fältisarna” måste återfå ansvaret för det uppsökande arbetet! 

Vi måste värna Kvinnojouren

Våld mot kvinnor innebär ofta att kvinnorna och deras barn behöver skyddat boende. Behovet av trygga bostäder har ökat, samtidigt som det råder stor brist på lägenheter. Täby/Danderyds kvinnojour kan idag ta emot endast två kvinnor från andra kommuner. Täby försöker å sin sida placera behövande familjer på andra orter. 

Vi kräver utökade resurser till Kvinnojouren. Täby kommun måste samarbeta smidigare med andra kommuner. 

Våra förslag

  • Fler fältassistenter på kvällar och nätter
  • Nej till centralisering/privatisering av BUP
  • Kommunalt engagemang i Kvinnojouren 
  • Systematiskt förbättringsarbete i äldreomsorgen 
  • Återinför kommunal hemtjänst
  • Fler särskilda boenden i kommunal regi
facebook Twitter Email