Politiska rosor till Täbybor på Alla Hjärtans Dag

Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman, våra kommunalråd (s) i opposition, delade ut rosor och pratade politik med Täbyborna på Alla Hjärtans Dag.

Alla barn ska få gå i förskola Det betyder en enhetlig förskolepeng för alla barn oavsett vistelsetid. Med stärkta medel kan god pedagogisk verksamhet bedrivas. Vartenda skolbarn ska bli sedd   Det innebär att fler lärarassistenter avlastar. De frigör tid för lärarna så att dessa kan fokusera på undervisningen. Inga barnfamiljer ska vräkas i Täby…

Läs mer

Agenda våren 2020

Detta gör Socialdemokraterna i Täby under våren 2020! Skriv ut och häng på kylskåpsdörren...

16/1 Medlemsmöte, partilokalen kl. 18.30, Magnus Kortell pratar om digitalisering i skolan. 20/1 Politikercirkel kl.14.00, partilokalen. 23/1 Kommunala gruppen, kommunhuset kl.19, medlemmar välkomna, obligatoriskt för förtroendevalda. 25/1 Infobord Täby C kl.11-14. 3/2   Politikercafé Coffee corner Täby C kl. 15-16, kom och diskutera! 10/2 Kommunfullmäktige kl. 18. 13/2 Flygbladsutdelning, mötesplats meddelas senare. 15/2 Kurs i användning av…

Läs mer

Bättre verktyg krävs för att bedöma de äldres behov!

Dags för Socialstyrelsens årliga brukarundersökning i äldreomsorgen. Den enkät som många kommuner använder för att mäta kvaliteten. Men vad är egentligen resultaten värda, när det inte är de gamla själva som svarar på enkäten? Inte mycket, menar Barbro Lindberg och Jan-Olof Hedbom, socialdemokratiska ledamöter i socialnämnden i Täby, i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle.

Så är det dags igen för Socialstyrelsens årliga brukarundersökning. Den enkät som många kommuner, däribland vår hemkommun Täby, använder för att mäta kvaliteten i den egna äldreomsorgen. I undersökningen tillfrågas de äldre om det bemötande de får av sin hemtjänst- eller boendepersonal, om hur stort förtroende de har för den personal som hjälper dem med mat,…

Läs mer

Varför har inte Täby kommun en äldreplan?

Interpellation till socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne – ”Varför har inte Täby kommun en äldreplan?” Under våren 2010 fick Socialstyrelsen i uppdrag att skapa förutsättningar för äldre att få ett värdigt liv inom äldreomsorgen. I socialtjänstlagen infördes en bestämmelse om nationell värdegrund för äldreomsorgen. I uppdraget ingick också att stödja framtagandet av lokala värdighetsgarantier. En lokal…

Läs mer

Hur ser definitionen på ett trygghetsboende ut?

Interpellation till socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne– Hur ser definitionen av ett trygghetsboende ut för Täby? Täby har f.n. inte något trygghetsboende men begreppet ingår i planerade byggnationer. Dock framgår inte vad som menas med ett trygghetsboende. Enligt Seniorval (Seniorval.se är Sveriges största sök- och informationstjänst kring boende, service och omsorg för seniorer) framgår skillnaden mellan…

Läs mer
facebook Twitter Email