SKA POLISEN JAGA TIGGARE I TÄBY?

Tiggeri är aldrig en väg ut ur fattigdom. Ingen människa ska behöva tigga i Sverige! Med det i minne, tvingas vi ändå protestera mot Moderaternas och KD:s nya förslag att utöka tiggeriförbudet till att gälla i hela Täby! Vi opponerar oss starkt mot detta absurda och omotiverade förbud som, enligt kommunalråden/författarna, ”så långt som möjligt ska omfatta kommunens samtliga butiksområden”.

Förbudet kränker människor. Det berövar dem chansen till rimlig försörjning och därmed överlevnad, enligt en dom i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Domstolen stödjer sig på Europakonventionens artikel 8 om rätten till privatliv. Förbudet innebär också en diskriminering av minoritetsgrupper och det slår mot vår svenska yttrandefrihet.  Därtill är det synnerligen inaktuellt. Flertalet av Täbys (fåtal)…

Läs mer

Hållplats med skydd, tack!

Hallå kommunledningen! Varför händer det ingenting vid busshållplatsen för linjerna 604 och 605 i Täby centrum?

I många år har Täbybor och besökare tvingats kliva av vid en smal trottoarremsa tätt intill ett trasigt staket mot Roslagsbanan. Där har de trängts med nya passagerare som ska vidare mot bussarnas slutstationer Hägernäs och Gribbylund: äldre med rullatorer, yngre med barnvagnar och folk med stora kassar från shoppingen i centrum. En enkel träbänk…

Läs mer

Opublicerad insändare till Mitti Täby: Varför satsar inte Täby på Åva gymnasium?

Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet, skriver den moderatledda alliansen i sin verksamhetsplan för 2023. Täbys ungdomar ska erbjudas spetsutbildningar på gymnasienivå. Lovvärd ambition, anser vi. Men som ofta när det gäller Täbys strävan att nå goda mål, uppstår en viss diskrepans mellan det tänkta målet och det konkreta uppdraget. Det är inte alltid fristående entreprenörer blir så lyhörda, när det kommunala engagemanget är både vagt och svagt.

Vad gäller Åva gymnasium, kommunens enda gymnasium i egen regi (undantaget Ängsholmsskolan, en anpassad gymnasieskola), är Täby kommuns stolthet stor och begriplig. Det är en attraktiv skola. Ändå vill inte alliansen satsa på en tillväxt av denna kommunala verksamhet. Varför? Åva gymnasium har idag 1400 elever. Det är alltför många elever i alltför små lokaler….

Läs mer

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Socialdemokraterna i Täby önskar dig en God Jul och Ett Gott Nytt År! Ett gott bättre år, vill vi tillägga eftersom år 2022 innebar både krig i vårt närområde och fortsatt pandemi. Därtill fick vi en ny regering som är helt beroende av stödet från ett högerextremt parti. I Täby kommun gick dock Socialdemokraterna framåt och fick tre nya mandat i fullmäktige. Totalt är vi 17 ledamöter och ersättare som driver vår politik för rättvisa och solidaritet i Täby kommunfullmäktige.

Inför nästa år har vi många önskemål om förändringar och förbättringar i Täby. Här är tre: Inga egna klimatutsläpp i Täby kommun år 2030. Schyssta arbetsvillkor för de anställda i den kommunala omsorgen. Halverad deltagaravgift i Kulturskolan, så att fler barn och ungdomar kan delta.

Läs mer

HÄR KAN DU LÄSA SOCIALDEMOKRATERNAS SKUGGBUDGET FÖR 2023!

Nu är den klar - vår plan för verksamhetsåret 2023! Socialdemokraterna vill spara in på moderaternas godtyckliga utdelande av bonuspengar och istället öka förskole- och grundskolepengen. Vi vill höja äldrepengen för särskilt boende, inrätta en tjänst som klimat- och miljöstrateg samt halvera kulturavgiften. Vi har även förslag på fler kuratorer och sjuksköterskor till Elevhälsan, en klimatlots för näringslivet och 250 sommarjobb för Täbyungdomar. Och mycket mer… Våra förslag höjer inte kommunalskatten, utan omfördelar de skattemedel som den borgerliga alliansen har beslutat om.
Verksamhetsplan2023sidor1-20Ladda ner Läs mer
facebook Twitter Email