Påminnelse om motionsskrivning till distriktskongressen

Vi vill påminna om att det fortfarande finns tid kvar att skriva motioner till distriktskongressen i april. Sista datum för att lämna in motioner är den 26 november. Det går även bra att börja nominera ombud till distriktskongressen. Maila in på motion@sitaby.se respektive nominering@sitaby.se

Läs mer

Läskiga nyheter från Täby

Täbypolitiken har verkligen utmärkt sig i riksmedia de senaste veckorna, dock inte i någon positiv bemärkelse utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv, först med Moderaternas och Kristdemokraternas framröstade tiggeriförbud med stöd av Sverigedemokratern. SD har i sin tur de senaste dagarna dragit mediepublicitet genom Steven Jörsäters (SD) försök att avstyra ett författarsamtal om hbtq-frågor med Moa-Lina Olberg…

Läs mer

Hur ska vi möta det stora behovet av förskoleplatser i Arninge, Ullna och Hägerneholm?

Ullna/Hägerneholm är ett expanderade område där vi i dagsläget har den nya Hägerneholmsskolan och Förskolan i Ullna som alternativ för att möta behov av grundskola och förskola i närområdet. I dagsläget är det minst 150 barn som står i kö till förskolorna i området, förskolor som idag har 0 lediga platser. Alla barn som står…

Läs mer

När ska vi byta till miljövänligt granulat på våra konstgräsplaner?

Konstgräs är en yta är gjord av syntetfibrer som ska se ut som naturligt gräs. Det är idag populärt att använda konstgräs på idrottsplaner, till exempelvis för golf, fotboll och tennis. Men under senare tid har debatten ofta handlat om konstgräsets skadeverkan.

Det granulat som används i konstgräsplaner är så litet (2-3 mm) att det räknas som mikroplast när det sprids i miljön. Regelbunden användning och skötsel av konstgräsplaner leder till att granulatet försvinner från planen och behöver ersättas. En stor del av svinnet sprids till miljön. Granulat är en miljörisk; dels när mikroplasterna inte bryts ned…

Läs mer

Hur många lärarassistenter har tillsatts med hjälp av statsbidrag?

Vi Socialdemokrater ser att lärarassistenter idag har en viktig roll i skolan, inte minst för att avlasta lärarna så att de bättre ges möjlighet att fokusera på kärnuppdraget, d v s undervisning. Därför är det glädjande att se att Täby har sökt och erhållit statsbidrag för bland annat just lärarassistenter. Med anledning av ovanstående blir…

Läs mer
facebook Twitter Email