Skapa ett äldrevänligt Täby!

Det föreslår Socialdemokraterna i Täby i en motion som läggs fram vid måndagskvällens kommunfullmäktigemöte.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är “äldrevänliga städer och samhällen” en av de bästa metoderna att möta de förändringar och problem som en ständigt åldrande befolkning innebär. Fokus ska ligga på att äldre ska fortsätta att vara en del av samhällsutvecklingen och att de ska kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv långt upp i åldrarna. Många…

Läs mer

Låt Täby bli äldrevänligt!

En ständigt åldrande befolkning världen över kräver framsynthet och god planering. Världshälsoorganisationen WHO har uppmärksammat problemen och förespråkar “äldrevänliga städer”. Här bör Täby hänga på! Ta fram en plan för hur kommunens äldre ska kunna leva ett aktivt liv länge, och gör det genom “äldremedborgardialoger”. Janne Boman, oppositionsråd (S)

Läs mer

Hög tid att miljöcertifiera Täby kommun

Allt fler svenska kommuner skaffar sig ett miljöledningssystem för att underlätta det kommunala miljöarbetet. De låter sig därefter certifieras enligt standarden ISO 14001. Täbys grannkommun Vallentuna startade sitt miljöledningsarbete för några år sedan - och blev certifierade 2018. Kommunen har nu ett effektivt verktyg i miljö- och klimatarbetet.

Så varför inte Täby? Klarar kommunen verkligen av sitt miljöarbete utan certifikat? undrar Agneta Dahlström Lundahl, kommunalråd i opposition. I en motion som Socialdemokraterna i Täby lägger vid kvällens möte i kommunfullmäktige, förklarar hon att det finns många fördelar med en miljöcertifiering: Inte minst att certifieringen aktiverar och utbildar kommunens personal i arbetet för ett…

Läs mer

Miljöcertifiera Täby!

Varför har inte Täby kommun blivit miljöcertifierat? Allt fler svenska kommuner skaffar sig ett miljöledningssystem som underlättar det kommunala miljöarbetet. De certifieras därefter enligt standarden ISO 14001. Vår grannkommun Vallentuna är till exempel certifierat sedan förra året. Men inte Täby. Det finns massor av fördelar; certifieringsarbetet ger effektivare användning av energi och avfallshantering – och…

Läs mer
facebook Twitter Email