Aktuellt

Även föreningslivet i Täby måste få stöd

Coronakrisen slår hårt mot Sverige. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har redan gått ut med många stödåtgärder, se www.regeringen.se och fler åtgärder förbereds. Täby berörs också och många lokala företag drabbas just nu av stora inkomstbortfall.

PRESSMEDDELANDE Vi Täbybor kan hjälpa dem genom att köpa deras varor och tjänster. Men kommunen har också stor betydelse för att det lokala näringslivet ska klara krisen på bästa sätt. Det krispaket med åtgärder som har föreslagits av alliansen i Täby – efter förebild från socialdemokratiska föreningar i andra kommuner i Stockholmsregionen – är ett…

Läs mer

Årsmötet inställt!

På grund av eskalerande coronakris med ökad hotbild framförallt för äldre så väljer vi nu att ställa in Socialdemokraterna i Täbys planerade årsmöte nu på söndag den 22 mars. Alla ska kunna känna sig trygga att på lika villkor kunna delta i den demokratiska processen och det kan inte tillgodoses längre. Vi ställer även in…

Läs mer

Täby slösar skattemedel på ”kvalitetspeng” i äldrevård

Täby kommun belönar företag inom äldreomsorgen med en ”kvalitetspeng”. Pengarna delas ut utifrån vad äldre svarat på Socialstyrelsens diskutabla enkät. Det här är inget annat än slöseri med skattemedel, skriver oppositionsråden Agneta Lundahl Dahlström (s) och Janne Boman (s) samt gruppledaren i Täby socialnämnd Jan-Olof Hedbom (s) på Dagens Samhälles webbsida (21/2-20). Ska Täby kommun verkligen…

Läs mer

Täby behöver en gynekologmottagning

Det är orimligt att en så stor kommun som Täby norr om Stockholm saknar gynekologmottagning. Det är en konsekvens av Moderaternas privatiseringar som skapar ett ojämlikt vårdutbud, skriver S-politikerna Aida Hadzialic och Agneta Lundahl Dahlström på DN Åsikt. (17/2 2020)

För fem år sedan flyttade vårdföretaget Aleris sin gynekologi från Täby till Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Tre år senare stängde Täbys enda kvarvarande gynekolog sin praktik, trots att den hade 3.000 patienter årligen och dessutom en lång kö av väntande. Det är Moderaternas privatiseringar som splittrar vården och skapar ett ojämlikt vårdutbud. Denna politik har orsakat sänkta…

Läs mer

Politiska rosor till Täbybor på Alla Hjärtans Dag

Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman, våra kommunalråd (s) i opposition, delade ut rosor och pratade politik med Täbyborna på Alla Hjärtans Dag.

Alla barn ska få gå i förskola Det betyder en enhetlig förskolepeng för alla barn oavsett vistelsetid. Med stärkta medel kan god pedagogisk verksamhet bedrivas. Vartenda skolbarn ska bli sedd   Det innebär att fler lärarassistenter avlastar. De frigör tid för lärarna så att dessa kan fokusera på undervisningen. Inga barnfamiljer ska vräkas i Täby…

Läs mer
facebook Twitter Email